Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XIANUA HOÁ

quá trình cơ bản tách vàng và bạc từ quặng bằng cách hoà tan những kim loại đó vào dung dịch kiềm xianua. Vàng và bạc bị hoà tan là do tác động của cặp điện phân trong đó cực dương là vàng, cực âm là vật liệu kèm theo nào đó (pirit). Quá trình tiến hành một cách thuận lợi nếu như trong dung dịch có oxi để khử cực âm.