Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XETEN

(A. ketene), 1. Anhiđrit nội của axit axetic, công thức CH2 = C = O; là chất khí, không màu, độc; ts = 56 oC. Có khả năng phản ứng cao và tham gia nhiều loại phản ứng. Dùng rộng rãi trong tổng hợp hữu cơ như điều chế anhiđrit axetic, đixeten, và để sản xuất axetylxenlulozơ, vv.

2. Tên gọi chung của những hợp chất có công thức chung R2C = C = O.