Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XANH LỤC MALACHIT

(A. malachite green), hợp chất có công thức:

 

Thuộc loại phẩm nhuộm triphenylmetan. Tinh thể màu xanh lục thẫm, tan trong nước. Dùng làm thuốc thử phát hiện sunfit khi có lẫn thiosunfat, làm dung dịch nhuộm vi khuẩn, làm chỉ thị màu pH; chuyển màu ở pH = 1: vàng (axit), xanh lục (kiềm).