Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XABACHIÊ P.

(Paul Sabatier; 1854 - 1941), nhà hoá học Pháp, người đầu tiên nghiên cứu phản ứng hiđro hoá dầu thực vật. Giải thưởng Nôben về hoá học (1912).