Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TINH THỂ LỎNG

chất lỏng dị hướng do sự định hướng ưu tiên của các phân tử. TTL thường là polime có cấu trúc với mức độ trật tự trung gian giữa tinh thể và chất lỏng. Các tính chất của TTL phụ thuộc nhiều vào các tác động bên ngoài (điện trường, từ trường, nhiệt độ, vv.), nên được ứng dụng rộng rãi trong kĩ thuật: cảm biến nhiệt độ, bảng chỉ thị của các máy đo và đồng hồ điện tử, màn hình của máy tính điện tử, máy thu hình (tivi), vv.