Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TINH KHIẾT HOÁ HỌC

cấp độ tinh khiết thuộc loại cao (xếp dưới cấp siêu tinh khiết, trên cấp tinh khiết phân tích và tinh khiết kĩ thuật) của các hoá chất, hầu như không chứa tạp chất và được dùng trong những nghiên cứu khoa học có yêu cầu độ sạch hoá học cao.