Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TRƯỜNG PHỐI TỬ

thuyết về phức chất, được xây dựng trên sự tổ hợp của thuyết trường tinh thể và các quan điểm của thuyết obitan phân tử (MO). Sự mô tả phức chất trên quan điểm của TTPT đầy đủ hơn thuyết trường tinh thể vì ở đây đã chú ý đến liên kết cộng hoá trị trong phức chất, nghĩa là đã xét đến khả năng xen phủ giữa các obitan của phối tử và ion trung tâm để tạo ra các obitan phân tử của phức chất. Bằng các phương pháp tính gần đúng cơ lượng tử người ta đã xác định được các thông số cần thiết để thiết lập năng lượng phân tử (giản đồ năng lượng MO của phức chất), qua đó người ta biết được các MO liên kết, phản liên kết và không liên kết. Tuy nhiên, sự tính toán theo TTPT khá phức tạp, kết quả thu được chỉ là gần đúng nên người ta chỉ dừng lại ở việc xác định cấu hình electron của phức chất.