Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT PHỨC CHẤT HOẠT ĐỘNG

một thuyết về phản ứng cơ bản trong động hoá học do nhà hoá lí Hoa Kì Âyrinh (H. Eyring), nhà khoa học Hungari Pôlany (M. Polanyi ) và Evan (M. Evans) xây dựng (khoảng năm 1935). Giả thiết cơ bản là trong quá trình phản ứng có hình thành một phức hoạt động hay trạng thái chuyển tiếp được đặc trưng bằng giá trị cực đại của năng lượng tự do. Biểu thức của hằng số tốc độ kr của phản ứng có dạng:

 

 

 

Trong đó, k là hằng số Bônxơman; h - hằng số Plăng;
T - nhiệt độ tuyệt đối, R - hằng số khí; S - entropi hoạt hoá (độ chênh lệch entropi giữa phức hoạt động và các chất phản ứng); H - entanpi hoạt hóa (bằng giá trị của năng lượng hoạt hoá).