Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

lí thuyết nghiên cứu các tính chất trung bình của một hệ chất khí (hệ vĩ mô) gắn với chuyển động của các phân tử. Trong thuyết này, người ta cho rằng nhiệt là biểu hiện của sự chuyển động hỗn loạn của các phân tử: các phân tử được xem như là những quả cầu đàn hồi, tương tác giữa chúng được bỏ qua. TĐHPTCK xuất phát từ định luật phân bố cổ điển về năng lượng (định luật Bônxơman) của một hệ khí lí tưởng để tính ra các đại lượng trung bình đặc trưng cho hệ, vd. tốc độ trung bình, động năng trung bình, quãng đường tự do trung bình, tần số va chạm trung bình với thành bình đựng của các phân tử khí.