Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỐC THỬ NHÓM

thuốc thử có phản ứng cùng kiểu với một nhóm ion, nhưng không phản ứng với các ion khác. Vd. axit clohiđric (HCl) là TTN cho nhóm các ion Ag+, Pb2+, Hg2+; H2SO4 là TTN cho nhóm các ion Ba2+, Sr2+, Ca2+, vv. Nhờ các TTN, người ta tách được từng nhóm các ion ra khỏi hỗn hợp nhiều ion.