Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỐC THỬ NEXLƠ

thuốc thử đặc hiệu cho ion amoni (NH4+) do nhà hoá học Đức Nexlơ (A. Nessler; 1827 - 1905) tìm ra: dung dịch gồm 115 g thuỷ ngân (II) iođua (HgI2), 80 g kali iođua (KI) và 500 ml nước, được thêm vào 600 ml dung dịch natri hiđroxit (NaOH) 6M, để lắng, gạn lấy dung dịch trong suốt. Bảo quản trong bình màu nâu. Tác dụng với ion amoni (NH4+) tạo hợp chất có màu nâu. Dùng trong phép so màu để phân tích định lượng ion amoni ở hàm lượng thấp.