Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ZIRICONI TETRACLORUA

(A. zirconium tetrachloride), ZrCl4. Tinh thể màu trắng, độc, tan trong nước, bị phân huỷ hoàn toàn trong nước tạo thành ziriconyl clorua (ZrOCl2). Trong không khí, hút ẩm và tạo thành sương mù hiđroclorua (HCl). Điều chế ZrCl4 khan bằng cách clo hoá hỗn hợp ZrSiO4 hoặc ZrO2 với than, hay clo hoá ziriconi cacbua. Ở 800 oC, ZrCl4 bị các kim loại kiềm hay kiềm thổ khử đến ziriconi kim loại.