Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ZÊLINXKI N. Đ.

(Nikolaj Dmitrievich Zelinskij; 1861 - 1953), nhà hoá học hữu cơ Nga, một trong những người đặt nền móng cho ngành hoá dầu và xúc tác hữu cơ, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1929), Anh hùng Lao động xã hội chủ nghĩa (1945). Công trình chủ yếu về hoá học của hiđrocacbon dầu mỏ và chuyển hoá chúng bằng xúc tác thành các sản phẩm quý hơn. Chế tạo mặt nạ phòng chống hơi độc (1915). Giải thưởng Lênin (1934), Giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1942, 1946, 1948).