Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIẾC XÁM

thiếc ở dạng α một dạng thù hình của thiếc; tồn tại ở dạng bột, không có ánh kim; khối lượng riêng 5,846 g/cm3. Có tính bán dẫn. Bền ở nhiệt độ dưới 13,2 oC; ở nhiệt độ cao hơn sẽ chuyển thành thiếc trắng.