Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
UYNKINXƠN G.

(Geoffrey Wilkinson; 1921 - 96), nhà hoá học Anh. Nghiên cứu trong lĩnh vực phức cơ kim của các kim loại chuyển tiếp và tính chất xúc tác của chúng. Giải thưởng Nôben về hoá học (1973), cùng với nhà hoá học Đức Fisơ (E. Fischer).