Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIẾC ANKYL

(A. stannous ankyl), hợp chất cơ kim có công thức chung R4Sn (R là gốc ankyl), vd. thiếc tetraetyl [Sn(C2H5)4)], thiếc tetrametyl [Sn(CH3)4)] là những chất lỏng không màu; tan trong etanol, ete, vv.