Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
UTOAT R. B.

(Robert Burns Woodward; 1917 - 79), nhà hoá học Hoa Kì. Đã tổng hợp toàn phần quinin (1944), cholesterol và cotizon (1951), strichnin (1955), clorophin (1961) và vitamin B12 (1972). Giải thưởng Nôben về hóa học (1965).