Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
URY H. C.

(Harold Calyton Urey; 1893 - 1981), nhà khoa học Hoa Kì đã phát hiện ra đơteri - dạng nặng của hiđro. Ury đã lãnh đạo một nhóm nghiên cứu tách 235U bằng phương pháp khuếch tán khí. Ông còn có những đóng góp quan trọng vào lí thuyết được nhiều người thừa nhận về nguồn gốc Trái Đất và những hành tinh khác. Giải thưởng Nôben về hóa học (1934).