Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ BỀ MẶT

thế xuất hiện trên bề mặt điện cực do sự định hướng của các phân tử môi trường lưỡng cực trên bề mặt đó hoặc do các trung tâm điện tích dương và âm không trùng nhau trên bề mặt điện cực.