Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỂ TÍCH MOL PHÂN TỬ
 

(trước đây thường gọi là thể tích phân tử gam), thể tích chiếm bởi 1 mol phân tử. Đối với chất rắn, chất lỏng, TTMPT bằng khối lượng mol chia cho khối lượng riêng chất đó; đối với khí lí tưởng, một mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn (0 oC, 1 atm) có TTMPT bằng 22,4129 l/mol.