Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THĂNG HOA
 

sự chuyển trực tiếp các chất từ trạng thái rắn sang trạng thái hơi không qua trạng thái lỏng. Nhiệt độ của vật khi xảy ra sự TH ứng với áp suất xác định gọi là nhiệt độ TH. Khi đun nóng, các chất như iot, băng phiến, axit benzoic... TH chứ không qua trạng thái lỏng.