Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANG MÀU CHUẨN

dãy màu khác nhau hoặc cường độ của cùng một màu ứng với các đại lượng đặc trưng (hàm lượng, nồng độ, nhiệt độ...) của một chất hoặc vật thể, dùng làm chuẩn để xác định gần đúng các đại lượng đó. Vd. 1) Thang màu pH: so thang này với màu hiện ra trên giấy chỉ thị vạn năng đã nhúng vào một dung dịch, ta sẽ biết gần đúng pH của dung dịch đó. Nếu là màu đỏ thì pH vào khoảng 4; nếu là màu lục, pH vào khoảng 8,5, vv. 2) Thang màu nhiệt ngọn lửa: nếu đỏ, nhiệt độ trong khoảng 600 - 800 oC; nếu trắng, nhiệt độ trong khoảng 1.400 - 1.800 oC. Những người thử vàng có thể xác định gần đúng tuổi vàng qua màu của đồ vật  trang sức.