Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANG BÔMÊ

thang chia độ quy ước được khắc trên cán phù kế để xác định tỉ khối chất lỏng. Quan hệ giữa độ TB và giá trị tỉ khối được lập trong một bảng chuyên dùng. Vd. 0 độ Bômê ứng với tỉ khối 1,00; 10 độ Bômê ứng với tỉ khối 1,075. Bảng đầy đủ có ở các sách tra cứu. Thang này do dược sĩ người Pháp Bômê (A. Baumé) đề xuất. Trong thực tế có hai TB, một loại dùng cho các chất lỏng nhẹ hơn nước (các sản phẩm dầu mỏ...), một loại dùng cho các chất lỏng nặng hơn nước (các axit...). Xt. Bômê kế.