Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THAN GỖ

than sản xuất bằng cách đốt cháy không hoàn toàn hoặc chưng khô gỗ không cho tiếp xúc với không khí. Khi hoạt hoá, TG trở thành than hoạt tính có khả năng hấp phụ cao, được dùng để tẩy màu, nạp mặt nạ chống độc, vv. Xt. Than hầm.