Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THAN CỐC

sản phẩm của quá trình cốc hoá than mỡ ở nhiệt độ 950 - 1.050 oC hoặc cốc hoá cặn chưng cất dầu mỏ ở nhiệt độ 420 - 560 oC, trong điều kiện không có không khí. TC từ nguyên liệu than béo có độ bền cơ học cao và độ xốp lớn, dùng làm nhiên liệu cho các lò luyện kim đen. TC từ nguyên liệu cặn dầu mỏ có độ sạch cao, ít tạp chất, chủ yếu dùng để sản xuất điện cực, dùng trong luyện kim màu. Xt. Cốc; Cốc hoá.