Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TELURUA

(A. telluride), hợp chất hoá học của telu với kim loại. Chất tinh thể. T của các kim loại kiềm tan trong nước, công thức chung M2Te; T của các kim loại kiềm thổ: MTe; T của các kim loại chuyển tiếp nhóm IV - VIII trong bảng tuần hoàn các nguyên tố tạo thành những hợp chất có thành phần không cố định, không tan trong nước, phân huỷ trong các axit mạnh. Nhiều T tồn tại trong thiên nhiên. Các T có tính bán dẫn và độ nhạy thay đổi đối với các bức xạ khác nhau, vì vậy được dùng để chế tạo ống thu hình, máy đếm bức xạ, cặp nhiệt điện trong thiết bị làm lạnh, vv. T của các kim loại kiềm được sử dụng trong công nghệ sản xuất telu.