Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TECPINEOL

(A. terpineol), C10H18O, là tên gọi dùng cho một hỗn hợp các hiđroximenthen đồng phân lập thể. a - Tecpineol là tinh thể không màu; tnc = 33 - 38 oC. Điều chế bằng cách tách nước khỏi tecpin hiđrat. Dùng làm chất thơm trong sản xuất nước hoa, chất tạo bọt trong tuyển nổi quặng kim loại màu, vv.