Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TECPEN

(A terpene), lớp hợp chất hữu cơ phổ biến trong thiên nhiên, có công thức chung (C5H8)n. Về hình thức, có thể xem T là sản phẩm của sự polime hoá isopren. Cao su và gutapecha là các politecpen với n rất lớn. Người ta còn phân biệt monotecpen (C10H16), sesquitecpen (C15H24), đitecpen (C20H32), tritecpen (C30H48), vv. Nhiều T và dẫn xuất của chúng (các tecpenoit) được dùng làm hương liệu, sản xuất thuốc chữa bệnh, dầu bôi trơn, chất tuyển nổi, thuốc trừ sâu, vv.