Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIOETE

(A. thioether), sunfua hữu cơ; là ete mà oxi được thay thế bằng lưu huỳnh: công thức chung của hợp chất mạch thẳng là RSR'; hợp chất mạch vòng:

với R và R' là các gốc hữu cơ. Vd. đimetyl sunfua (CH3SCH3), metylphenyl sunfua (C6H5SCH3), vv. Các T có khối lượng phân tử thấp là những chất lỏng, không màu, mùi khó chịu. Có trong dầu mỏ. Được dùng làm dung môi, làm chất chống oxi hoá, chất làm bền cho nhiên liệu động cơ, dầu bôi trơn.