Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIOXETON

   (A. thioketone; cg. thiocacbamit), hợp chất hữu cơ kiểu R2CS. Tên gọi có đuôi là thion, vd. tên của hợp chất  là 2 - butanthion.