Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÁC NHÂN KHỬ

các chất có khả năng mất điện tử gây ra phản ứng khử. Hiđro (mới sinh), thiếc (II) clorua (SnCl2), sắt (II) sunfat (FeSO4), natri hỗn hống, kẽm bột... là những TNK thường dùng.