Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VINĐAOXƠ A.

(Adolf Windaus; 1876 - 1959), nhà hoá học Đức. Phân lập và xác định cấu trúc vitamin D2 và vitamin D3. Giải thưởng Nôben về hoá học (1928).