Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VILANĐƠ H.

(Heinrich Wieland; 1877 - 1957), nhà hoá học Đức. Nghiên cứu trong lĩnh vực các sterol và axit mật; đưa ra lí thuyết về oxi hoá sinh học. Giải thưởng Nôben (1927) về nghiên cứu chất độc trong da cóc.