Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SACAROZƠ

(A. saccharose; tk. đường mía), C12H22O11. Tên khoa học của đường. Là một đisacarit - cấu tạo từ hai đường đơn (monosacarit): α - D glucozơ và β - D fructozơ. Tinh thể trong suốt, không màu, vị ngọt; khối lượng riêng 1,588 g/cm3; tnc = 184 – 185 oC. Dễ tan trong nước; không tan trong dầu hoả, clorofom, benzen. Tác dụng với axit bị thuỷ phân thành glucozơ và fructozơ; sau đó dưới tác dụng của phức hệ enzim khác, glucozơ và fructozơ sẽ chuyển thành ancol và khí cacbonic (CO2). Sản xuất từ mía, củ cải đường, nước thốt nốt. Dùng làm thực phẩm, tá dược phẩm; làm nguyên liệu cho công nghiệp lên men.

Sacarozơ