Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

1. (), năng lượng toả ra khi nhiều hạt kết hợp lại thành một hệ. NLLK càng lớn thì liên kết càng bền. Để tách hệ thành các hạt thành phần cần tốn một năng lượng bằng giá trị của NLLK.

2. (hoá), năng lượng nhiệt hoá học trung bình được gán cho mỗi liên kết sao cho tổng NLLK của tất cả các liên kết trong phân tử bằng nhiệt nguyên tử hoá phân tử. Thường kí hiệu:E0 ở nhiệt độ 0 K và E298 ở 298 K. Một số vd. NLLK đặc trưng cho độ bền liên kết hoá học: NLLK càng lớn thì liên kết càng bền.