Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG THỨC CẤU TẠO

công thức phản ánh trật tự sắp xếp các nguyên tử trong phân tử. Khi viết CTCT người ta thường dùng gạch nối để biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử. Vd. CTCT của ancol etylic C2H5OH là:

CTCT của etilen: