Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT FICH

có 2 ĐLF. ĐLF 1: khối lượng (dm) của một chất tan khuếch tán vào một chất khác qua một tiết diện thẳng góc S sẽ tỉ lệ với S, thời gian (dt) và građien nồng độ (dC/dx) của chất đó theo phương khuếch tán x. Định luật này được biểu diễn bằng phương trình: ; D là hệ số khuếch tán; dấu trừ có nghĩa là chất khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

ĐLF 2 nêu lên mối quan hệ về biến đổi nồng độ C của chất khuếch tán theo thời gian và không gian, cụ thể là giữa

Các ĐLF do nhà bác học Đức Fich (A. Fick) phát hiện (1855).