Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÈN CỒN

đèn bằng thuỷ tinh có bấc, đốt bằng cồn (etanol) cho ngọn lửa xanh, nhiệt độ khoảng 500 oC. Dùng để đun nhẹ trong phòng thí nghiệm, đặc biệt phòng thí nghiệm phân tích hoá học.