Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỈ SỐ AXETYL

là số miligam kali hiđroxit cần thiết dùng để trung hoà axit axetic sinh ra do xà phòng hoá 1 g chất béo đã được axetyl hoá bởi anhiđrit axetic. CSA được tính theo công thức sau:

Trong đó, S và S' là chỉ số xà phòng hoá trước và sau khi axetyl hoá. Được dùng để đo hàm lượng hiđroxiaxit và ancol có trong dầu mỡ động hoặc thực vật.