Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐUN CÁCH CÁT

đun nóng gián tiếp qua cát nhằm làm cho sự gia nhiệt được đều và không đột ngột.