Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DUNG DỊCH KEO

hệ phân tán siêu vi dị thể, gồm một pha phân tán là các hạt nhỏ có kích thước từ 1 μm đến 100 μm, phân bố trong một môi trường phân tán (pha liên tục). Nếu môi trường phân tán của hệ keo là lỏng hay khí, hệ có tên là xon. Vd. xon bạc gồm những hạt kim loại bạc rất nhỏ trong môi trường nước.