Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỀU CHẾ

 chế tạo một sản phẩm theo một phương pháp hoá học xác định ở quy mô phòng thí nghiệm hoặc quy mô công nghiệp. Vd. khí clo được điều chế bằng phản ứng giữa axit clohiđric đặc và mangan đioxit, hoặc điện phân dung dịch natri clorua.