Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DÒNG ĐIỆN ION

dòng điện gây nên bởi sự di chuyển ion trong dung dịch chất điện li hoặc chất điện li nóng chảy, trong chất điện môi.