Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN CỰC CHỌN LỌC

 điện cực dùng trong phương pháp điện thế để xác định nồng độ của một loại ion trong dung dịch hỗn hợp nhiều loại ion dựa trên nguyên tắc là điện thế ở cực chỉ thay đổi với nồng độ ion cần phân tích mà không chịu ảnh hưởng của nồng độ ion khác. Vd. điện cực thuỷ tinh dùng để xác định pH của dung dịch là một loại ĐCCL vì điện thế ở màng thuỷ tinh chỉ phụ thuộc vào nồng độ của ion H+. ĐCCL đối với các ion khác mới bắt đầu được dùng chỉ cách đây vài chục năm. Hiện nay, trên thị trường đã có bán ĐCCL đối với hầu hết các cation và một số anion thường cần xác định trong thực tế sản xuất và nghiên cứu khoa học.