Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ TAN

khả năng tan cực đại của chất tan trong dung môi ở nhiệt độ và áp suất nhất định. ĐT được biểu diễn bằng nồng độ bão hoà của dung dịch, tính theo đơn vị g/l hoặc mol/l. Nói chung, ĐT phụ thuộc vào bản chất chất tan và dung môi, vào nhiệt độ, áp suất và bản chất của các chất tan khác trong dung dịch.