Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ

tính chất của các nguyên tố hoá học phụ thuộc một cách tuần hoàn vào điện tích hạt nhân nguyên tử của chúng. Định luật tuần hoàn được thể hiện ở bảng tuần hoàn các nguyên tố. Định luật và bảng tuần hoàn là cơ sở để nghiên cứu cấu tạo các chất, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các chất và tổng hợp các nguyên tố mới. Do nhà bác học Nga Menđêlêep (D. I. Mendeleev) thiết lập (1869) (xt. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học).