Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ QUAY CỰC

 sự quay của mặt phẳng phân cực khi chiếu ánh sáng phân cực qua một chất quang hoạt. ĐQC phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chiều dày của lớp chất đo, ánh sáng sử dụng, nhiệt độ đo, dung môi và nồng độ chất tan. Người ta thường đo ĐQC với ánh sáng đơn sắc vàng của quang phổ natri (λ = 5893 Å) hoặc ánh sáng lục của quang phổ thuỷ ngân (λ = 5461 Å).

Bằng cách đo ĐQC có thể xác định được nồng độ của chất tan.