Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỂM TƯƠNG ĐƯƠNG

thời điểm trong quá trình chuẩn độ bằng phương pháp phân tích thể tích, khi mà lượng thuốc thử chất chuẩn độ thêm vào dung dịch tương đương với lượng chất cần phân tích trong dung dịch.