Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỂM ĐẲNG QUANG

 giao điểm các đường phổ của nhiều chất khác nhau mà tại đó các chất có tính chất quang học như nhau vì ở điểm đó các phổ có cùng một bước sóng.