Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐA HÌNH

(hoá), một chất hay một hợp chất tồn tại dưới nhiều biến thể, khác nhau về cấu trúc tinh thể, tính chất hoá lí, bền vững trong những trường nhiệt động học riêng. Vd. cacbon có 2 biến thể, có thể kết tinh dưới dạng kim cương (hệ lập phương) hoặc graphit (hệ sáu phương); canxi cacbonat có 2 biến thể dưới dạng canxi (hệ ba phương) và aragonit (hệ trực thoi). Các biến thể ĐH khác nhau chủ yếu về các tính chất vật lí. Sự khác nhau càng rõ nét khi các liên kết hoá học trong các biến thể không cùng loại, vd. than chì có màu đen, mềm, khối lượng riêng 2,22 g/cm3, dẫn điện; trái lại, kim cương trong suốt, rất cứng, khối lượng riêng 3,51 g/cm3, không dẫn điện. Về mặt hoá học, theo nguyên lí chung, chúng chỉ có thể khác nhau về hoạt tính hoá học, về hiệu ứng nhiệt kèm theo khi chuyển từ dạng này sang dạng khác. Hiện tượng ĐH được thấy ở nhiều kim loại và đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp luyện kim.